Hit- és erkölcstanoktatás a Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában

 

  • Szabadszállás település közigazgatási területén a Szabadszállási Református Egyházközség, (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 13.) mint az egyházon belül működő önálló jogi személy jogosult a református hit- és erkölcstanoktatás szervezésére.
    A református hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy
    Máté Sándor, Máté Sándorné lelkipásztor.
  • A szabadszállási Római Katolikus Egyházközség / Lisieux-i Szent Teréz Római Katolikus Plébánia, (6080 Szabadszállás, Kossuth u. 15.) jogosult a római katolikus hittanoktatás szervezésére.
    A római katolikus hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy
    Kiss József plébános.

Tisztelt Szülők!

A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatósága tájékoztatja a Szülőket, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatárólszóló 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 182/B.§ (7)bekezdése alapján,

ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó válazstását módositani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyház jogi személy képviselőjével.

 

Kérjük a Szülőket a fenti törvénynek megfelelően szándékukat jelezni szíveskedjenek!

0000000

Vanyurné Lázár Erzsébet
intézményvezető